Αναθεωρήσεις

You are here:

Η επίδοση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 αποτυπώνεται μέσα από την διαδικασία της Αναθεώρησης που επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την επανεξέταση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών, της βελτίωσης της ικανότητας και της αναβάθμισης δεξιοτήτων και άλλων πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, παράλληλα με την εκ νέου ιεράρχηση των δημόσιων δαπανών για την εφαρμογή του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.