Προσκλήσεις

You are here:

Προτεραιότητα

Δράση

Έτος έκδοσης

Σε ισχύ

Τίτλος Κωδικός ΟΠΣ Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Σε Ισχύ
Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών – Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV – Drones) για εναέρια επιτήρηση38852. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών2668640Ενεργή
Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Ειδικά οχήματα περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών για την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα14512. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών32130636Ενεργή
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων έργου – Μεταφερόμενα39572. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών10300000Ενεργή
Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων έργου38272. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών24478918Ενεργή
Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Πλωτά μέσα για τη μεταφορά και απομάκρυνση πολιτών14012. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών7000000Ενεργή
Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος και ΕΜΑΚ45712. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών5100020Ενεργή
Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών – Προμήθεια σταθμών παροχής κλιματολογικών δεδομένων39902. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών11000000Ανενεργή
Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών – Προμήθεια ελικοπτέρων βαρέος φορτίου40502. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών100563182Ενεργή
Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας Δικαιούχων του Προγράμματος ”Πολιτική Προστασία”20715. Τεχνική Βοήθεια150000Ενεργή
Υποστήριξη των δικαιούχων για την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο των Πράξεων του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία”20745. Τεχνική Βοήθεια280000Ενεργή
Δράσεις Επικοινωνίας και Προβολής για το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-202722665. Τεχνική Βοήθεια1000000Ενεργή
Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΕΥΔ για τη διαχείριση του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία”19505. Τεχνική Βοήθεια520000Ενεργή
Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Αγορά αμφίβιων αεροσκαφών πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα17502. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών61307400Ενεργή
Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας – Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών17073. Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας4000000Ενεργή
Υποστήριξη της ΕΥΔ για την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο του Προγράμματος”Πολιτική Προστασία” και των Πράξεων του19465. Τεχνική Βοήθεια427000Ενεργή
Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα8862. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών100000000Ανενεργή