Εξοπλισμός για την Πρόληψη των Φυσικών Καταστροφών – Προμήθεια Ελικοπτέρων

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
9133
Προϋπολογισμός:
234974304 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
15/04/2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
31/07/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής προβλέπεται η προμήθεια ελικοπτέρων πολλαπλού ρόλου, καθώς και συνοδές υποστηρικτικές υπηρεσίες και τυχόν εξοπλισμός που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, με στόχο την ενίσχυση του εναέριου στόλου του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα ελικόπτερα θα συνδράμουν σε αποστολές- επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης με δυνατότητα χρήσης κατασβεστικού μέσου, σε αποστολές-επιχειρήσεις μεταφοράς προσωπικού και σε οποιαδήποτε άλλη αποστολή δύναται να εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές δυνατότητες του μέσου και τις σχετικές διαδικασίες. Στον όρο «ελικόπτερο» περιλαμβάνονται και τα μείζονα συγκροτήματα, συστήματα, υποσυστήματα, παρελκόμενα, εξαρτήματα και ειδικός εξοπλισμός.

Σχετικά Αρχεία