Οδηγίες ΕΥΔ

You are here:

Για την υποβοήθηση των δικαιούχων του Προγράμματος η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης παρέχει εξειδικευμένες οδηγίες, εγχειρίδια και τεχνικά εργαλεία που διευκολύνουν τη συνεργασία του δικαιούχου με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σε όλες τις διαδικασίες της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.