Έργα Στρατηγικής Σημασίας

You are here:

Στο Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 έχουν συμπεριληφθεί τα ακόλουθα έργα στρατηγικής σημασίας

  • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και πρόληψης καταστροφών (link με σελίδα όπου θα υπάρχει η απόφαση ένταξης, πρόοδος υλοποίησης / ανάδοχοι και πληροφορίες από δράσεις δημοσιότητας )

  • Αγορά 14 αμφίβιων Α/Φ πυρόσβεσης τύπου Air tractor για τα νησιώτικα συμπλέγματα (link με σελίδα όπου θα υπάρχει η απόφαση ένταξης, πρόοδος υλοποίησης / ανάδοχοι και πληροφορίες από δράσεις δημοσιότητας )

  • Προμήθεια 3 Canadair 515 (link με σελίδα όπου θα υπάρχει η απόφαση ένταξης, πρόοδος υλοποίησης / ανάδοχοι και πληροφορίες από δράσεις δημοσιότητας )
  • Προμήθεια εξοπλισμών και συστημάτων πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης (link με σελίδα όπου θα υπάρχει η απόφαση ένταξης, πρόοδος υλοποίησης / ανάδοχοι και πληροφορίες από δράσεις δημοσιότητας )

  • Εκπόνηση Master Plans για οδηγία πρόληψης πλημμυρών (link με σελίδα όπου θα υπάρχει η απόφαση ένταξης, πρόοδος υλοποίησης / ανάδοχοι και πληροφορίες από δράσεις δημοσιότητας )

  • Νοσοκομεία Πεδίου στις 13 Περιφέρειες για τη διαχείριση συνεπειών πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών φυσικών καταστροφών (link με σελίδα όπου θα υπάρχει η απόφαση ένταξης, πρόοδος υλοποίησης / ανάδοχοι και πληροφορίες από δράσεις δημοσιότητας )

  • Ευαισθητοποίηση πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (link με σελίδα όπου θα υπάρχει η απόφαση ένταξης, πρόοδος υλοποίησης / ανάδοχοι και πληροφορίες από δράσεις δημοσιότητας )