Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών

Προτεραιότητα:
3. Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
3.2 Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
7913
Προϋπολογισμός:
11.729550 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
07/03/2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
21/06/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Μέσω της Πρόσκλησης προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού που θα επιτρέπει τη δημιουργία καταυλισμών για την άμεση και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Στο πλαίσιο επίσης της Πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν και υποστηρικτικές ενέργειες ωρίμανσης.

Σχετικά Αρχεία