Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών – Προμήθεια σταθμών παροχής κλιματολογικών δεδομένων

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών
Κωδικός ΟΠΣ:
3990
Προϋπολογισμός:
11000000 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας / Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) / Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
07/09/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
30/11/2023
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων μετεωρολογικών Radars, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης και της απαραίτητης υποδομής υποστήριξης, για τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος καταγραφής, έγκαιρης παρακολούθησης και πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, και κατ’ επέκταση την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφικών συμβάντων.