Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Αγορά αμφίβιων αεροσκαφών πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
1750
Προϋπολογισμός:
61307400 €
Δικαιούχοι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
01/08/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
29/02/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Προμήθεια αμφίβιων αεροσκαφών πυρόσβεσης τα οποία έχουν τη δυνατότητα ρίψεων σε περιπτώσεις πρώτης επέμβασης καθώς και τη δυνατότητα υδροληψίας από ελεύθερη υδάτινη επιφάνεια ή από την ξηρά, δύναται, δε, να επιχειρούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εναέρια επιτήρηση κατά την αντιπυρική περίοδο.