Προμήθεια Εξοπλισμών – Συστημάτων Πρόληψης, Αντιμετώπισης, Διαχείρισης και Έγκαιρης Προειδοποίησης για Φυσικούς και Ανθρωπογενείς Κινδύνους

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών
Κωδικός ΟΠΣ:
8593
Προϋπολογισμός:
20980220 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
03/04/2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
31/07/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Η Πρόσκληση αφορά σε υποβολή προτάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου και του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για τσουνάμι, καθώς και για την προμήθεια συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιάς (πυρανίχνευση).