Εξοπλισμός Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών – Πλωτά Μέσα για τη Μεταφορά και Απομάκρυνση Πολιτών

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών
Κωδικός ΟΠΣ:
1238
Προϋπολογισμός:
7.000000 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
30/10/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
29/03/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της   Πρόσκλησης προβλέπονταν η προμήθεια πλωτών μέσων για την ενίσχυση του στόλου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και την αναβάθμιση της από θαλάσσης απόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σχετικά Αρχεία