Κινητός Υγειονομικός Εξοπλισμός και Υποδομές για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Κινητά Ιατρεία και Νοσοκομεία Πεδίου

Προτεραιότητα:
3. Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
3.1 Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας
Κωδικός ΟΠΣ:
8413
Προϋπολογισμός:
12819148 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
27/03/2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
28/06/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την απόκτηση Κινητών Ιατρείων και Νοσοκομείων Πεδίου. Οι δομές θα έχουν δυνατότητα μεταφοράς και μετεγκατάστασης οδικώς, αεροπορικώς και δια θαλάσσης, στο σύνολό τους, καθώς και ετοιμότητα ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να υποδεχτούν απώλειες υγείας εντός λίγων ωρών από την ανάπτυξή τους, στον τόπο τελικού προορισμού – πληγείσα περιοχή. Θα αναπτύσσονται σε containers (οικίσκο) ή σε σκηνικό υλικό και θα διαθέτουν ιατρικά αέρια, παροχή ρεύματος, θέρμανση – κλιματισμό και συστήματα εξαερισμού. Τα Κινητά Ιατρεία δύναται να καλύπτουν τις ανάγκες ιατρικής αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και πρωτοβάθμιας φροντίδας και καλύπτουν ένα πλήρες φάσμα  νόσων και κακώσεων, μέχρι τη στιγμή της αποχώρησης τους από το τμήμα. Επιπλέον, τα Κινητά Ιατρεία θα παρέχουν πρώτες βοήθειες, σταθεροποίηση  ασθενούς από ειδικευμένο προσωπικό, αναζωογόνηση, προετοιμασία για διακομιδή, ενώ θα έχουν και δυνατότητα εργαστηριακών ελέγχων.