Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας – Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών

Προτεραιότητα:
3. Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
3.1 Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας
Κωδικός ΟΠΣ:
1707
Προϋπολογισμός:
4000000 €
Δικαιούχοι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
25/08/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
29/12/2023
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Προμήθεια ειδικού υγειονομικού εξοπλισμού για διακομιδές, όπως κάψουλες απομόνωσης και μεταφοράς ασθενών με τροχαία, πλωτά και εναέρια μέσα, καθώς και παρελκόμενος εξοπλισμός τους .