Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών – Προμήθεια ελικοπτέρων βαρέος φορτίου

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
4050
Προϋπολογισμός:
100563182 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
01/09/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
29/12/2023
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής προβλέπεται η προμήθεια ελικοπτέρων βαρέος τύπου, πολλαπλού ρόλου, καθώς και συνοδές υποστηρικτικές υπηρεσίες και τυχόν εξοπλισμός που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, με στόχο την ενίσχυση του εναέριου στόλου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σχετικά Αρχεία