Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών – Προμήθεια ελικοπτέρων βαρέος φορτίου

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
4050
Προϋπολογισμός:
100563182 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
01/09/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
29/12/2023
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής προβλέπεται η προμήθεια ελικοπτέρων βαρέος τύπου, πολλαπλού ρόλου, καθώς και συνοδές υποστηρικτικές υπηρεσίες και τυχόν εξοπλισμός που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, με στόχο την ενίσχυση του εναέριου στόλου του Πυροσβεστικού Σώματος.