Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης Καταστροφών

Προτεραιότητα:
1. Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO1.2. Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές
Δράση:
1.1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης
Κωδικός ΟΠΣ:
7894
Προϋπολογισμός:
22.385384 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
06/03/2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
28/06/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθεί τμήμα του 1ου Επιχειρησιακού Πυλώνα ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης (ΟΠΣ),που θα αποτελέσει την βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και θα αξιοποιηθεί λειτουργικά από τις επιχειρησιακές μονάδες και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, καθώς και από την επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις αλλά και το γενικό πληθυσμό.

Σχετικά Αρχεία