Εξοπλισμός για την Πρόληψη των Φυσικών Καταστροφών και Προστασίας της Ζωής των Πολιτών – Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα (UAV – Drones) για Εναέρια Επιτήρηση

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών
Κωδικός ΟΠΣ:
4991
Προϋπολογισμός:
1.68864 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
05/12/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
29/03/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής προβλεπόταν η προμήθεια Συστημάτων μη Επανδρωμένων Εναέριων Αεροσκαφών, με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των σύγχρονων επιχειρησιακών αναγκών της Πολιτικής  Προστασίας. Η λειτουργία των UAV-Drones θα έχει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των καταστροφών, μέσα από την παροχή πολύτιμων πληροφοριών και δεδομένων, βοηθώντας στην αναγνώριση της κατάστασης κατά τη διαχείριση ενός συμβάντος, αλλά και στη διενέργεια αξιολόγησης και απογραφής ζημιών μετά από ένα συμβάν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη γρήγορη και ασφαλή επέμβαση των μέσων πολιτικής προστασίας.

Σχετικά Αρχεία