2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027

23 Νοεμβρίου, 2023

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027

More information

View full calendar