Προμήθεια Αμφίβιων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα

Κωδικός ΟΠΣ:
6003274
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ταμείο:
ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός:
50938120 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
16/11/2023
Δικαιούχος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
30/08/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
28/09/2029
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Το έργο αφορά στην προμήθεια Αμφίβιων Μονοκινητήριων Μονοθέσιων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης, τα οποία θα αναβαθμίσουν σημαντικά τον εναέριο στόλο της χώρας και ειδικότερα της νησιωτικής Ελλάδας. Η προτεινόμενη προμήθεια αναμένεται να συμβάλλει δραστικά στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας και απόδοσης του εναέριου πυροσβεστικού στόλου της χώρας και ιδιαίτερα στην καταστολή δασικών πυρκαγιών μέσα από δράσεις εντοπισμού και άμεσης επέμβασης.