Προμήθεια Ειδικών Μέσων Περιπολίας και Απομάκρυνσης Πολιτών

Κωδικός ΟΠΣ:
6004234
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ταμείο:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός:
32121596 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
22/03/2024
Δικαιούχος:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
18/01/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
27/08/2024
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Το έργο αφορά στην προμήθεια ειδικών μέσων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (με φορέα λειτουργίας και συντήρησης την Ελληνική Αστυνομία) και για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (με φορέα λειτουργίας και συντήρησης το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή).

Τα προτεινόμενα μέσα θα συμβάλουν στην ενίσχυση και ανανέωση του στόλου των δύο Υπουργείων και στη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν σε περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών από φυσικές και λοιπές καταστροφές.

Σχετικά Αρχεία