Προμήθεια ελικοπτέρων βαρέος τύπου

Κωδικός ΟΠΣ:
6002422
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ταμείο:
ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός:
100563182 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
29/09/2023
Δικαιούχος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
01/09/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
01/06/2027
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Η προμήθεια αφορά σε τέσσερα (4) ελικόπτερα βαρέος τύπου, τα οποία θα αναβαθμίσουν σημαντικά τον εναέριο στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προτεινόμενη προμήθεια αναμένεται να συμβάλλει στην άμεση και δραστική συνεισφορά στο έργο της δασοπυρόσβεσης, καθώς και στην υποστήριξη λοιπών δράσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.