Προμήθεια έξι (6) Πυροσβεστικών Ελικοπτέρων Μεσαίου Τύπου

Κωδικός ΟΠΣ:
6011181
Έκδοση:
01
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ταμείο:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός:
234974305 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
18/04/2024
Δικαιούχος:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
11/04/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
29/12/2028
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Το έργο αφορά στην προμήθεια έξι (6) πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου τύπου καθώς και συναφών υποστηρικτικών  που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, στην προμήθεια περιλαμβάνεται επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή, ώστε να αποκτηθεί η σχετική τεχνογνωσία και να διασφαλισθεί η απόκτηση επιχειρησιακής εμπειρίας και ετοιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία για τη χρήση των μέσων.
Η προτεινόμενη προμήθεια θα συμβάλει σε αποστολές- επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης με δυνατότητα χρήσης κατασβεστικού μέσου, σε αποστολές-επιχειρήσεις μεταφοράς προσωπικού και σε οποιαδήποτε άλλη αποστολή δύναται να εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές δυνατότητες του μέσου και τις σχετικές διαδικασίες.

Σχετικά Αρχεία