Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές

Κωδικός ΟΠΣ:
6003436
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ταμείο:
ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός:
24392343 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
13/12/2023
Δικαιούχος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
11/09/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
31/12/2025
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Η Πράξη αφορά στην προμήθεια οχημάτων / μέσων που θα καλύψουν ανάγκες των φορέων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εμπλέκονται σε έργα αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά σε Ανατρεπόμενα Οχήματα, Ρυμουλκά Οχήματα, Προωθητές Γαιών, Οχήματα Μεταφοράς, Εκχιονιστικά, Οχήματα 4Χ4, Έλκηθρα, Βυτιοφόρα Πετρελαίου, Ανυψωτικά Οχήματα, Οχήματα Γενικής Χρήσης, Ισοπεδωτές, Φορτωτές, Οδοστρωτήρες, Φορτηγά ανατρεπόμενα, Εκσκαφείς.