Προμήθεια Πλωτών Μέσων Διάσωσης και Μεταφοράς Πολιτών

Κωδικός ΟΠΣ:
6003531
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ταμείο:
ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός:
7000000 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
17/01/2024
Δικαιούχος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
29/11/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
01/03/2027
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Η Πράξη αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση του πλωτού στόλου της χώρας, στοχεύοντας στην κάλυψη και στην επιχειρησιακή αντιμετώπιση των σύγχρονων αυξημένων αναγκών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., επιτυγχάνοντας καλύτερη ετοιμότητα, απόκριση και επάρκεια εν γένει του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.