Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών – Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV – Drones) για εναέρια επιτήρηση

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών
Κωδικός ΟΠΣ:
3885
Προϋπολογισμός:
2668640 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
05/12/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
29/03/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής προβλέπεται η προμήθεια Συστημάτων μη Επανδρωμένων Εναέριων Αεροσκαφών, με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των σύγχρονων επιχειρησιακών αναγκών της Πολιτικής Προστασίας.