Κατάλογος Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών

You are here:

Αναμένονται Οδηγίες για την Κατάρτιση Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.