Συμμετοχή του προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027 στο περίπτερο του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Συμμετοχή του προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027 στο περίπτερο του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης