Νέα

You are here:
Αποφάσεις-Συμπεράσματα 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου 2023. Απόφαση

Read article