Ανακοινώσεις

You are here:
Αποφάσεις-Συμπεράσματα 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου 2023. Απόφαση

Read article
Αναστολή Δράσεων Επικοινωνίας πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές Οκτωβρίου 2023

Εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023 και κατόπιν ερωτημάτων που δέχεται η Υπηρεσία μας θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι: Σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας, κατ’ αναλογία των πεπραγμένων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, ισχύει αναστολή δράσεων επικοινωνίας από τις 11 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι…

Read article
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων. 20230412_Προσκληση_Στελεχωσης_ΕΥΔ_ΠΕΚΑ_ΠΟΛΠΡΟ_f_αα 1_ΦΕΚ 2022-5173 ΥΑ Διάρθρωσης ΕΥΔ ΠΕΚΑ-ΠΟΛΠΡΟ 2_Τυποποιημένο_Βιογραφικό 3_Τυποποιημένο_Βιογραφικό-Οδηγίες_Συμπλήρωσης 4_Αίτηση_ΕΥΔ_ΠΕΚΑ-ΠΟΛΠΡΟ

Read article