29 Δεκεμβρίου, 2023

Αποφάσεις-Συμπεράσματα 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου 2023.

Απόφαση

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles