1 Μαΐου, 2024

Αναστολή Δράσεων Επικοινωνίας πριν τις Ευρωεκλογές Ιουνίου 2024

Εν όψει των ευρωεκλογών που έχουν προγραμματιστεί́ για τις 9 Ιουνίου 2024 θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας, κατ’ αναλογία των πεπραγμένων προηγούμενων εκλογικών περιόδων, από την αποστολή της συνημμένης επιστολής μέχρι και τη λήξη της προεκλογικής περιόδου, ισχύει αναστολή δράσεων επικοινωνίας που προβάλλουν και διαφημίζουν μαζικά τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα στο ευρύ κοινό, όπως:

  • Τα διαφημιστικά μηνύματα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  • Τα ένθετα και οι διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά,
  • Η συμμετοχή σε εκθέσεις μη μόνιμου ή μη επαναλαμβανομένου χαρακτήρα και σε εκδηλώσεις, σεμινάρια ή ημερίδες που δεν έχουν σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος.

Για τις προαναφερόμενες δράσεις επικοινωνίας, παρακαλούμε όπως λάβετε τα αναγκαία μέτρα.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η αναστολή δεν αφορά δράσεις πληροφόρησης των δικαιούχων και δυνητικών αποδεκτών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση επιμέρους δράσεων των Προγραμμάτων, όπως:

  • Η δημοσίευση και κοινοποίηση των προκηρύξεων/προσκλήσεων,
  • Η συνήθης έκδοση ενημερωτικού οδηγού και υλικού,
  • Η συνήθης λειτουργία διαδικτυακής ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος,
  • Η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνιμου ή επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα καθώς και σε εκδηλώσεις, σεμινάρια ή ημερίδες που έχουν σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος,
  • Η ανάρτηση πινακίδων στα εκτελούμενα έργα και αναμνηστικών πινακίδων στα ολοκληρωμένα έργα,
  • Η διοργάνωση και συμμετοχή σε Επιτροπές Παρακολούθησης των προγραμμάτων οι οποίες συνδέονται με την πρόοδο υλοποίησης των δράσεών τους.

Γ.Πρ. 2024 – 8248 – Έγγραφο – Αναστολή δράσεων επικοινωνίας πριν τις ευρωεκλογές.pdf

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles