15 Σεπτεμβρίου, 2023

Αναστολή Δράσεων Επικοινωνίας πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές Οκτωβρίου 2023

Εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023 και κατόπιν ερωτημάτων που δέχεται η Υπηρεσία μας θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας, κατ’ αναλογία των πεπραγμένων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, ισχύει αναστολή δράσεων επικοινωνίας από τις 11 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι τη λήξη της προεκλογικής περιόδου, ως εξής:

Αναστέλλονται δράσεις που προβάλλουν και διαφημίζουν μαζικά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στο ευρύ κοινό, όπως:

  • Τα διαφημιστικά μηνύματα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Τα ένθετα και οι διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά
  • Η συμμετοχή σε εκθέσεις μη μόνιμου ή μη επαναλαμβανομένου χαρακτήρα και σε εκδηλώσεις, σεμινάρια ή ημερίδες που δεν έχουν σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος.

Από την άλλη πλευρά επισημαίνεται ότι η αναστολή δεν αφορά δράσεις πληροφόρησης των δικαιούχων και δυνητικών αποδεκτών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση επιμέρους δράσεων των Προγραμμάτων, όπως:

  • Η δημοσίευση και κοινοποίηση των προκηρύξεων/προσκλήσεων
  • Η συνήθης έκδοση ενημερωτικού οδηγού και υλικού
  • Η συνήθης λειτουργία διαδικτυακής ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος
  • Η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνιμου ή επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα καθώς και σε εκδηλώσεις, σεμινάρια ή ημερίδες που έχουν σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος
  • Η ανάρτηση πινακίδων στα εκτελούμενα έργα και αναμνηστικών πινακίδων στα ολοκληρωμένα έργα.
Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles