Αναστολή Δράσεων Επικοινωνίας πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές Οκτωβρίου 2023

Εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023 και κατόπιν ερωτημάτων που δέχεται η Υπηρεσία μας θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι: Σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας, κατ’ αναλογία των πεπραγμένων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, ισχύει αναστολή δράσεων επικοινωνίας από τις 11 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι…