Αναστολή Δράσεων Επικοινωνίας πριν τις Ευρωεκλογές Ιουνίου 2024

Εν όψει των ευρωεκλογών που έχουν προγραμματιστεί́ για τις 9 Ιουνίου 2024 θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι: Σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας, κατ’ αναλογία των πεπραγμένων προηγούμενων εκλογικών περιόδων, από την αποστολή της συνημμένης επιστολής μέχρι και τη λήξη της προεκλογικής περιόδου, ισχύει αναστολή δράσεων επικοινωνίας που προβάλλουν και διαφημίζουν…

Αποφάσεις-Συμπεράσματα 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου 2023. Απόφαση